Den 24 oktober, FN-dagen samtalade eleverna i klass 1b tillsammans med sin lärare Karin om vad dagen står för. De lyssnade också på musik om fred. En dag i november kommer Algot, elev i klassen till Karin och säger ”Jag tänker på det där med fred. Om jag hittar på en sång, kan du skriva den på engelska sen”. Algot spelar in den på en iPad och Karin skriver ner texten. De får sedan hjälp med översättning och musik av Daniel Murberg, Karins son. Nu finns låten We must have peace och eleverna i klassen kommer att framföra den på avslutningen.

Lyssna på We must have peace
Idé och text Algot Högtorp
Översättning,musik och sång Daniel Murberg

 

We must have peace
A war against the other country
People are dying there
They’re not allowed a life in
Peace
Safe from evil
Safe from evil
This is a problem for us
Countries cant disappear
Everybody deserves
To live
Safe from evil
Safe from evil
We must have peace on this earth
We must have peace on this earth
Safe from evil
We must have peace on this earth
We must have peace on this earth
Safe from evil
It’s time to change our way of living
Accept all our differences
The world will be a tank
It’s time to take each others hands
And be
Safe from evil
Safe from evil
We must have peace on this earth
We must have peace on this earth
Safe from evil
We must have peace on this earth
We must have peace on this earth
Safe from evil
Everything gets better if you move
To the most beautiful country in the world
Oh it all gets better when you live
In the land of the most beautiful peace
Refugees, we are calling for you
Refugees, we are calling for you
Refugees, we are calling for you
Refugees, we are calling for you
We must have peace on this earth
We must have peace on this earth
We must have peace on this earth
We must have peace on this earth
Safe from evil
We must have peace on this earth
We must have peace on this earth
Safe from evil