Slöjd


 

Vi har en blogg Formge och framställ, här finns information om de olika arbetsmomenten i ämnet slöjd. Du hittar också inspiration och instruktionsfilmer som kan vara till hjälp i ditt arbete.

Det här lär vi oss på slöjden

  • Utveckla idéer.
  • Välja, skissa, måttbestämma, planera, motivera och tillverka slöjdarbetet.
  • Följa muntliga och skriftliga instruktioner.
  • Namnen på verktyg och redskap som vi använder.
  • Hushålla med de resurser vi har till exempel genom återanvändning.
  • Olika material och tekniker.
  • Slöjd i olika kulturer.
  • Slöjden historiskt.
  • Utvärdera och dokumentera slöjdarbeten.

/Katarina och Petra

SLÖJD

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för männis­kan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situatio­ner. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar krea­tivitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Läroplan för grundskolan 2011, Skolverket