Elevhälsa


 

På Kyrkmons skola arbetar specialpedagoger tillsammans i ett elevhälsoteam, till teamet hör också skolsköterska och rektorer. En viktig del i elevhälsoteamets arbete är att vidga elevhälsobegreppet och tänka en skola för lärande och hälsa.

Elevhälsoteamets främsta arbetsuppgifter är:

  • Att få en helhetsbild av samtliga elever i behov av stöd på skolan
  • Att skapa en genomtänkt och gemensam syn på eleven.
  • Att strukturera arbetet omkring elever i behov av stöd.
  • Avstämningsstationerna utgör ett viktigt underlag kring hur stöd och resurser ska fördelas.
I teamet ingår; Chanette Lindberg, Ulrika Öhman och Katrinne Bylund.