Visol – Vi skriver oss till läsning


Sedan januari 2005 har vi till viss del arbetat med ”Att skriva sig till läsning”. Inför läsåret 2010-2011 gjorde vi en nystart och satsar nu fullt ut på metoden. En egen modell, Kyrkmomodellen togs fram och från och med förskoleklass till och med årskurs 2 arbetade man efter den. Klassrummen gjordes om för att få en bättre lärmiljö, mer anpassade efter arbetssättet. Hösten 2012 reviderades Kyrkmomodellen och vi gjorde en arbetsplan ASL på skolan. I förskoleklass och årskurs två genomförs det bokstavskontroller för att se utvecklingen i bokstavsinlärningen. Ett dokument för eleven och ett för läraren.

 

Metoden grundar sig på den norske forskaren Arne Tragetons projekt i fyra länder under tre års tid. En metod som i korthet går ut på att barnen redan från förskoleklass börjar skriva på datorn, och den traditionella inlärning av handskrift startar i år 2 när barnen är motoriskt mogna. Kraften kan läggas på det egna skrivandet och skapandet, när det är dags för handstilen kan eleven redan läsa och skriva och behöver därför bara lära in det hantverk som skrivandet för hand är.

Under höstterminen 2011 fick dåvarande ettor, tillgång till lärplattor. Vi ser stora möjligheter med enkelheten hos plattan. Det går snabbt att starta upp den, enkelt att skriva, redigera, lägga in bilder, fotografera ja som sagt möjligheter.

Vi utökar kontinuerligt antalet digitala lärverktyg, iPads och datorer på skolan. Det gör vi bland annat för att det i Lgr11 står skrivet att ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”. Men vi gör det även för att ge våra elever bra förutsättningar att producera eget material; text, bild, ljud och film. Detta ger en mening till det arbete som görs i skolan. Det blir viktigt och på riktigt.