Värdeskapande lärande


På Kyrkmons skola arbetar vi med Värdeskapande lärande. Det handlar om att tillsammans lära sig genom att använda sina kunskaper för att skapa värde för andra. Det kan vara att skapa värde för någon/några andra på skolan eller utanför skolan. Värdeskapande lärande gör lärandet meningsfullt och ”viktigt på riktigt”. Att skapa värde för andra ger motivation och meningsfullhet. I ett värdeskapande lärande är processen det viktiga och forskning visar på mycket goda resultat när denna pedagogik används. Elevinflytandet ökar och värdegrundsarbetet underlättas.

 

En film av Martin Lackéus, forskare på Chalmers entreprenörskola, som berättar om värdeskapande som pedagogik.