ProduceraKlass 5b arbetar för fullt med ett romanprojekt som heter Dagboken. Det är ett material som Josef Sahlin på Årstaskolan utarbetat. I klassrummet pågår skrivandet och romanen växer fram. Text ska skrivas, illustrationer skapas och i slutänden kommer det att finnas en mängd romaner med olika innehåll. Vi ser fram […]

Dagboken


I går onsdag hade vi besök av Öpedagogen, Marie Andersson. Under förmiddagen föreläste hon för intresserade pedagoger från kommunen i Opalen. Hon berättade hur hon tillsammans med sina elever använder bloggar för att publicera arbeten, recensera appar och ha kontakt med andra skolor både inom och utom landet. Under eftermiddagen […]

Webbpulicering i skolan