iphone-image-55efbDen årliga ROS-veckan går av stapeln vecka 38 och startar med invigning kl. 8.30 på måndag morgon. Programmet

  • Tal av rektor
  • Vänskapsband knyts
  • Kamratstödjarna visas upp på scenen
  • Rosor delas ut till klasserna av rektor, dessa förvaras i klasserna hela läsåret (de är av tyg)
  • Tillsammans dansar alla ROS-dansen och sjunger ROS-låten.
  • Stunden avslutas med en rungande raket.

ROS-temat för v.35-40 är kamratskap. I klasserna läggs det extra fokus på detta under ROS-veckan. Dessutom tar man även i klasserna upp och pratar om/arbetar med likabehandlingsplanen.

Kamratstödjarna kommer att presentera sig i aulan under torsdagen och spela upp en pjäs.

Information om ROS