Skolsköterska


 

 

 Helena Mattsson

Skolsköterska

epost    helena.mattsson@skola.sundsvall.se

tfn
     073-275 22 70

Skolläkare
Jenny Hoffman Julin tfn 070-180 73 06. Tid till skolläkare bokas via skolsköterska per mail eller telefon. Skolläkare är på plats en torsdag i månaden.