Frånvaroanmälan


Elev frånvaroanmäls via Skolan på webben.

Kyrkmons skola Fritids
Avdelning Furubacken 658 52 03
Avdelning Skärgår´n 658 52 04, 070-180 73 20