På Kyrkmons skola satsar vi mycket på idrott och hälsa. Från F-klass upp till årskurs 2 har eleverna 60 minuter idrott, en gång i veckan och årskurs 3-5 har idrott 60 minuter två gånger i veckan. Skolan har några gemensamma idrottsdagar bland annat Kyrkmons vasalopp och Kyrkmoruset. Eleverna som går i årskurs 3-5 har förutom dessa även en vinterfriluftsdag i Sidsjön, en friidrottsdag på Balderhov samt några halvdagar. När man går i årskurs 4-5 får man också vara med på en orienteringsdag i Bergafjärden som vi alltid avslutar vårterminen med.

Många barn och ungdomar rör på sig alldeles för lite, vilket vi på Kyrkmons skola vill ändra på. Den spontanidrott som alltid funnits hos barn har minskat de senaste åren och detta vill vi göra allt vi kan för att ändra på. Det övergripande målet som vi har för skolans idrott, förutom att nå kunskapskraven, är att göra barnen medvetna om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan. Vi vill att barnen ska tycka att det är roligt att röra på sig, därför får de prova på så mycket som möjligt under de sex år som de går på skolan. I centrum av alla olika idrotter, danser och gymnastikövningar står leken och rörelseglädjen. Barn har ett naturligt behov av att leka och röra på sig, därför ska leken vara det viktigaste inslaget i vår idrottsundervisning. Genom leken tränas inte bara barnens fantasi, samarbete och sociala kompetens utan också deras styrka, kondition och motorik. Vi vill genom vår undervisning skapa en nyfikenhet som förhoppningsvis ska leda till ett bestående intresse för fysisk aktivitet på fritiden i ett framtidsperspektiv.

 

Orientering

Lär om karttecken och hur du ska hitta i naturen. Petra Lindblom vår idrottslärare berättar på ett pedagogiskt sätt hur du gör.