Skolråd


Skolrådet på Kyrkmons skola består av en föräldrarepresentant från varje klass, personalrepresentanter samt rektor. Skolrådets uppgift är att bidra till skolans utveckling och vara rådgivande i frågor som rör barnen och deras skolsituation. Skolrådet sammanträder ungefär 3 gånger per termin.

Tid: 18.00-19.30.
Plats: Storskolans personalrum.

Kontaktperson för skolrådet är:
Rektor Maria Ståhl Sundqvist, maria.stal-sundqvist@skola.sundsvall.se

Läsåret 2016-2017
För att läsa protokoll, klicka på aktuellt datum.

 

Läsåret 2015-2016