Råd och tips om Internet


Idag är nätet en självklarhet för alla, för barn, unga och vuxna. Det är en del av samhället, en plats där man kan inhämta kunskap, producera material, kommunicera och mycket, mycket mer. Användningen av sociala medier som till exempel Facebook, Instagram, Twitter och Bloggar är en naturlig del av mångas vardag. Därför är det viktigt att ha kunskap om hur man förhåller sig till nätet, vad som är okej att göra och hur man gör om något gått snett av någon anledning.

Som vuxen är det är viktigt att visa intresse för vad våra unga gör på nätet, fråga, samtala och be dem berätta och detta utan att fördöma. Bli inte arg, även om rädslan gör att du reagerar genom att bli arg. Risken finns då att du istället för att få förtroenden skrämmer bort och att man inte vågar vända sig till dig om något otrevligt inträffar.

Det finns många bra webbsidor med stöd och material riktat mot barn, ungdomar, föräldrar och lärare. Nedan listas några av dem.

Statens medieråd

En statlig myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga till att bli medvetna medieanvändare.
www.statensmedierad.se

Statens medieråd har gett ut ett stort antal publikationer som kan beställas kostnadsfritt och/eller laddas ner.

 • Nosa på nätet – riktar sig till förskoleklass och lågstadium. Materialet består bland annat av en presentation, en sagobok och en lärarhandledning och ger tips på övningar och lekar som uppmuntrar till dialog om medier och medieinnehåll mellan barn och vuxna.
 • Jag <3 internet för mellanstadiet – en lärarhandledning och lektionstips för mellanstadiet.

 

MIK-rummet

Statens medieråd har tagit fram en sida som tar upp om medveten medieanvändning. MIK-rummet är en pedagogisk resurs där vuxna, både lärare och föräldrar och bibliotekarier får kunskap och hjälp för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare.
statensmedierad.se

Nätkulturer

Upphovsperson: Elza Dunkels.

Upphovsperson: Elza Dunkels.

En forskningsblogg om barns och ungas nätkulturer, rättigheter, lärande och IT. Nätkulturer drivs av Elza Dunkels docent i pedagogiskt arbete, lärarutbildare och forskare vid Umeå universitet. Elza är en mycket anlitad föreläsare inom området barn, unga och Internet.  Dessutom ansvarar hon för Net Nanny, som är en frågelåda om unga och nätet för bland annat föräldrar och lärare.
Ta del av Elza Dunkels råd till vuxna.

www.kulturer.net
www,netnanny.wordpress.com

 

No Hate

Tillsammans mot näthat, ett initiativ från Europarådet som genomförs i hela Europa, för att uppmärksamma och motverka spridning av hat via nätet. På webbplatsen finns verktyg och material för alla som använder Internet.

www.nohate.se
Det finns även en sida speciellt för föräldrar, läs och få en bättre uppfattning om ditt barns liv på internet.

Deras fyra konkreta tips för ett snällare Internet är:

 1. VAR KRITISK
  Fundera på vad du läser, ser och hör på nätet
 2. LJUG INTE
  Använd ditt riktiga namn när du postar eller kommenterar.
 3. SÅRA INGEN
  Tänk efter innan du skriver eller delar innehåll som handlar om andra än dig själv.
 4. SÄG TILL
  Anmäl det som inte känns okej till hemsidan du ser det på, oavsett om det handlar om dig eller andra.

Ladda ner en affisch med dessa råd och sätt upp till exempel i klassrummet.

 

Surfa lungt

En webbplats som är till för att ta till vara det positiva som finns i ungas liv på nätet men också för att ge föräldrar och andra vuxna mer kunskap i att hantera de fallgropar som kan finnas. Här finns råd och tips, samt länkar till aktuell forskning inom området.
www.surfalugnt.se