LäsårstiderVårterminen 2017, måndag 9 januari – torsdag 15 juni

  • Sportlov, måndag 6 – fredag 10 mars (v. 10)
  • Påsklov, tisdag 18 – fredag 21 april (v. 16)
  • Lovdagar, fredag 26 maj, måndag 5 juni

Två lovdagar bestäms lokalt vid respektive skolenhet

Läsårstider 2017/2018

Hösttermin torsdag 24 augusti – torsdag 21 december

Vårtermin måndag 8 januari – fredag 15 juni

  • Höstlov måndag 30 oktober – fredag 3 november
  • Sportlov måndag 5 mars – fredag 9 mars (v 10)
  • Påsklov tisdag 3 april – fredag 6 april (v 14)
  • Lovdagar måndag 30 april och fredag 11 maj

Två lovdagar bestäms lokalt vid respektive skolenhet