Erasmus + lärarutbyte


Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott i Europa.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Våren 2016 gjorde Johanna Langenhoff från Hannover en praktiktjänstgöring hos oss på Kyrkmons skola. Johanna presenterar sig själv.

Johanna kom som lärarstuderande, blivande specialärare och gjorde sin praktik hos oss inom ramen för det omfattande EU-projektet Erasmus+, vilket syftar till att bygga samarbete och utbyten över nationsgränserna i Europa. Speciellt riktar sig Erasmus+  till att uppmuntra unga människor att vidga vyerna och inse värdet med samverkan mellan nationerna och att lära av varandra. Praktiken ingick i hennes ordinarie specialärarutbildning i Hannover, men inom ramen för Erasmus+. Vi hade alltså ett samarbete mellan Kyrkmon och hennes högskola i Hannover.

Johanna askulterade i åk 1 och delvis i spec, deltog i elevvårdsteamsmöten på Kyrkmons skola och Nivrenaskolan, samt träffade det centrala elevvårdsteamet. Därutöver hade hon dagligen en egen spec.grupp i engelska i åk 6, ett par lektioner varje vecka i engelska för en klass 3 och likaså lektioner i engelska varje vecka i åk 4. För femmorna hade Johanna några lektioner om Tyskland, geografi/historia/kultur/språk. Utanför schemat ordnade hon en frivillig ”Arts Club” för intresserade elever i klasserna 6b och – 2 tim/vecka.

Johannas tjänst på skolan har ingått i ett projekt för kulturutbyte inom utbildningssområdet, som leds och finansieras av EU.