Elevråd


 

Vi på elevrådet jobbar med frågor och önskemål från först och främst eleverna. T.ex. om en elev, har ett önskemål om något speciellt tas den frågan upp på klassrådet och sedan tar elevrådsrepresentanten den vidare till elevrådet.

När vi är på möten så finns det många viktiga roller som man bör känna till. Det är ordförande och sekreterare och sen har vi vissa representanter som går på olika möten. Ansvarig för elevrådet sitter även med i Skolrådet. Och vid framtagandet av skolmatsedeln är elevrådet referensgrupp.

Målsättningen för vårt elevråd är att skolans elever ska vara med och påverka, besluta och ta gemensamt ansvar för hur vi lever och arbetar tillsammans. Arbetet utgår från Lgr11 kapitel 1 och 2.

Vi arbetar efter mottot:
Alla är lika viktiga – Alla är vi olika – Alla behövs för att alla ska ha det bra i skolan!

Ansvarig för elevrådet är Adele Flodin.

 

Protokoll åk 1-3 läsåret 2016-2017

 

Protokoll åk 4-6 läsåret 2016-2017

 


Protokoll åk 1-3 läsåret 2015-2016

 

Protokoll åk 4-6 läsåret 2015-2016