Digitalkunskap


 

Eleverna ska utveckla kunskaper, förståelse och intresse för digitala verktyg. Undervisningen i skolans alla ämnen ska ge eleverna möjlighet att på ett naturligt sätt använda sig av digitala verktyg i skolan och i vardagen.

Att förstå hur internet är uppbyggt och att lära sig söka på internet är viktiga bitar som eleverna ska ha kännedom om. De ska lära sig om källkritik, upphovsrätt och etik genom att själva vara aktiva på internet.

Ovanstående är anledningen till att vi nu på Kyrkmons skola har tagit fram ett dokument för användningen av digitala lärverktyg i skolans alla ämnen. Vi tror inte på att ha digitalkunskap som ett eget ämne, eftersom skolans alla ämnen berörs.

Vårt dokument är en omarbetning av den hackade läroplanen, Teacherhack av Karin Nygårds och Terese Raymond.
Stort tack för inspiration!

Ladda ner Digitalkunskap